MC System - profesjonalne usługi sprzątania

Opis działalności:

Opierając  się na wieloletnim doświadczeniu w branży powstała firma ,która świadczy usługi najwyższej jakości w zakresie:

sprzątania, odśnieżania i pielęgnacji zieleni, świadczona w :

-        budynkach biurowych

-        osiedlach mieszkaniowych,

-        obiektach handlowych,

-        placówkach zdrowia,

-        halach magazynowych,

-        obiektach przemysłowych,

-        centrach handlowych,

-        hotelach, motelach, pensjonatach,

-        budynkach po budowie i remontach,

-        imprezach plenerowych i piknikach.

 

 Charakterystyka naszych Klientów.

W zakresie odbiorców, dla których  świadczymy usługi, najważniejszą kwestią jest odpowiednia segmentacja pod względem wybranego modelu współpracy. Naszych odbiorców możemy scharakteryzować w zakresie obsługi: bussines two consumer, bussines two bussines oraz  jednostek państwowych i samorządowych.

    Pierwsza grupa charakteryzuje się indywidualnym podejściem do współpracy przy ustaleniu obowiązków, wysokimi oczekiwaniami indywidualnymi poszczególnych mieszkańców, jakości usługi, terminowości oraz własnej inicjatywy. 

Wśród odbiorców w opisanym segmencie wyróżniamy:

  • Wspólnoty mieszkaniowe,
  • Spółdzielnie mieszkaniowe, 

    Grupa w modelu „bussines two bussines” to przede wszystkim przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie rynku lokalnego.Wspólną cechą, wyróżniającą Klientów biznesowych jest wysokie oczekiwanie co do samokontroli usługodawcy przy realizacji usługi.

Grupę tę obejmują przedsiębiorstwa:

  • Logistyczne,
  • Deweloperskie,
  • Produkcyjne,
  • Handlowe,
  • Hotelarskie

W ramach podziału na segmenty:

  1. Przedsiębiorstwa produkcyjne, logistyczne, handlowe – wymagające usługi specjalistycznej i wykwalifikowanej, umożliwiającej utrzymanie czystości na terenach wielko powierzchniowych w tym z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn i urządzeń. Możemy tu wyróżnić: budynki i tereny  magazynowe, zakłady produkcyjne, markety i galerie handlowe. Klient wymagający przy usłudze, dysponowania odpowiednim potencjałem ekonomicznym, technicznym oraz bogatym doświadczeniem.
  2. Przedsiębiorstwa hotelarskie, deweloperskie – cechujące się, wysokim naciskiem na jakość wykonywanej usługi, współpracy oraz terminowości kończenia określonych prac. Firmy wymagające od parterów biznesowych nowatorskiego podejścia, nie usztywnionego w ramach określonych warunków umowy.

 

c)Jednostki Państwowe i samorządowe – usługa wyróżniająca się wysokimi oczekiwaniami do jakości świadczonej usługi, przy jak najniższej cenie. Wybór oferenta w trybie Prawa Zamówień Publicznych.